เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 10 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
10 มกราคม 2563 65ครั้ง

                   วันที่ 10 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมรับเสด็จฯ

สำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 นำเสนอการสืบสาน รักษา ตำราฝนหลวงพระราชทาน อันเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติการฝนหลวง และต่อยอดด้วยนวัตกรรมโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อพยากรณ์ความเหมาะสมของกลุ่มเมฆต่อการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำฝน รวมถึงแผนการปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2563 โอกาสนี้ นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ได้นำเสนอถึงแผนการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการให้เร็วขึ้นจากเดิมคือวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเร่งช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วย


ภาพและวีดีโอ