เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 13 ม.ค. 2563
13 มกราคม 2563 38ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง

#ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 13 ม.ค. 2563

- ปฏิบัติการ 2 ภารกิจ 4 เที่ยวบิน 
> มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ 
   - จ.ชลบุรี(บ้านบึง หนองใหญ่)
   - จ.ระยอง(วังจันทร์ เขาชะเมา ปลวกแดง)และลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง

ภาพและวีดีโอ