เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมแผนบูรณาการ ปฏิบัติการฝนหลวง และบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
22 มกราคม 2563 96ครั้ง

            วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมแผนบูรณาการ ปฏิบัติการฝนหลวง และบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมกับกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ กองทัพอากาศ

 

ภาพและวีดีโอ