เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
2 กุมภาพันธ์ 2563 67ครั้ง

                      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

ภาพและวีดีโอ