เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 จำนวน 500 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กุมภาพันธ์ 2563 20ครั้ง