เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 กุมภาพันธ์ 2563 43ครั้ง

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับคณะนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ในโอกาสดังกล่าว นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รายงานถึงการเตรียมการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบด้วย

ภาพและวีดีโอ