เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารฝนหลวงยูเรีย 46%N ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
13 กุมภาพันธ์ 2563 23ครั้ง