เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ขึ้นบินสำรวจพื้นที่การเกษตรใน จ.นครสวรรค์ ฝั่งตะวันออก
14 กุมภาพันธ์ 2563 41ครั้ง

ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ขึ้นบินสำรวจพื้นที่การเกษตรใน จ.นครสวรรค์ ฝั่งตะวันออก

ภาพและวีดีโอ