เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวงของศูนย์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กุมภาพันธ์ 2563 32ครั้ง