เปลี่ยนการแสดงผล
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการต่างๆ ทรายรายละเอียดในการรับโอนข้าราชพลเรือนสามัญมาสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
25 กุมภาพันธ์ 2563 461ครั้ง