เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเรื่องงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรร์ครบรอบปีที่ 68
12 มีนาคม 2563 74ครั้ง

  วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีเรื่องงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรร์ครบรอบปีที่ 68 และได้ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวชรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพและวีดีโอ