เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่(OVERHAUL) ใบพัด ยี่ห้อ DOWTY MODEL R334/4-82-F/13 S/N DAP0008, S/N DAP0169,S/N DAP0170 จำนวน 3 ชุด
25 มีนาคม 2563 215 ครั้ง