เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 จำนวน 1 เครื่อง
25 มีนาคม 2563 259 ครั้ง