เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการให้บริการงานในด้านเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย (น.ส.น้ำทิพย์ มาดี)
30 มีนาคม 2563 251 ครั้ง