เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 14 เมษายน 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราศนราศนราดูร สภากาชาดไทย และมูลนิธิชัยพัฒนา
14 เมษายน 2563 82ครั้ง

  วันที่ 14 เมษายน 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราศนราศนราดูร สภากาชาดไทย และมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้มีการขอรับบริจาคเงินจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รวมทั้งยังมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยเปิดบริการให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ