เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เมษายน 2563 310 ครั้ง