เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 30 เมษายน 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมบูรณาการกับกรมชลประทาน ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้กับเขื่อน
30 เมษายน 2563 58ครั้ง

                     วันที่ 30 เมษายน 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมบูรณาการกับกรมชลประทาน ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกร มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร การผลักดันน้ำเค็ม ฯลฯ ในช่วงฤดูฝน และสำรองน้ำใช้การสำหรับช่วงฤดูแล้งถัดไป ณ ห้องประชุม War room ชั้น 4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ