เปลี่ยนการแสดงผล
ประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
4 พฤษภาคม 2563 61ครั้ง

ประมวลภาพประวัติศาสตร์
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล)

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

ประมวลภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

                  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


ภาพและวีดีโอ