เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 39 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
15 พฤษภาคม 2563 26ครั้ง