เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการ จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA จำนวน 37 รายการ
15 พฤษภาคม 2563 33ครั้ง