เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY สำหรับเครื่องบิน จำนวน ๕ รายการ
22 พฤษภาคม 2563 18ครั้ง