เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี
22 พฤษภาคม 2563 18ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี
- บินปฏิบัติการ 6 ภารกิจ 6 เที่ยวบิน
ผลการปฏิบัติการ: มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่การเกษตร จ.ระยอง (ปลวกแดง นิคมพัฒนา บ้านค่าย) จ.สระแก้ว
(อรัญประเทศ วัฒนานคร โคกสูง) พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง
และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (เขาอ่างฤๅไน)

ภาพและวีดีโอ