เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการตรวจซ่อม "C" CHECK เครื่องบิน CN 235-220 หมายเลขเกษตร 2221 จำนวน 1 ลำ
27 พฤษภาคม 2563 79 ครั้ง