เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

royal rainmaking today

ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไม่มีการปฏิบัติการฝนหลวง