เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

royal rainmaking today

ข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565