เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ

Weather radar

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:48 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
-
-
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
-
-
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
-
-
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
-
-
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:54 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:54 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:54 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:42 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:48 น.