เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
ข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ

Weather radar

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
29 พ.ย. 66
22:48 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
-
-
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
29 พ.ย. 66
22:42 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
29 พ.ย. 66
22:41 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
29 พ.ย. 66
22:48 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
29 พ.ย. 66
22:48 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
29 พ.ย. 66
22:42 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
29 พ.ย. 66
22:48 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
29 พ.ย. 66
22:48 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
29 พ.ย. 66
22:48 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
29 พ.ย. 66
22:48 น.