เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลข่าวสาร - ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (146)

ตามที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และกำหนดประกาศวันนัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 เมษษยน 2563 นั้น สืบเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์โคโรน่า (COVID 19) ที่กำลังลุกลามในประเทศไทย และตามประกาศของรัฐบาลในการให้ความร่วมมือ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรค กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม จึงขอประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากเมื่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดดีขึ้นหรือมีมาตรการอื่นๆสนับสนุน จะประกาศวันนัดสอบสัมภาษณ์ ต่อไป

31 มีนาคม 2563 97ครั้ง
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (95)