เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ แห่ง
17 เมษายน 2567 143 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร