เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2567 59 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร