เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างโครงการจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
5 เมษายน 2567 217 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร