เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลข่าวสาร - กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
กฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (476)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (1963)

ตามที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และกำหนดประกาศวันนัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 เมษษยน 2563 นั้น สืบเนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์โคโรน่า (COVID 19) ที่กำลังลุกลามในประเทศไทย และตามประกาศของรัฐบาลในการให้ความร่วมมือ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรค กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม จึงขอประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากเมื่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดดีขึ้นหรือมีมาตรการอื่นๆสนับสนุน จะประกาศวันนัดสอบสัมภาษณ์ ต่อไป

31 มีนาคม 2563 154ครั้ง
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
11 - 20 (250)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (87)

ต้นทุนผลผลิต 2558

24 กุมภาพันธ์ 2559 612ครั้ง

การจัดการความรู้ (KM)

25 พฤศจิกายน 2559 645ครั้ง

แบบฟอร์มคำรับรอง

27 มกราคม 2559 34ครั้ง

แบบฟอร์มคำรับรอง

27 มกราคม 2559 20326ครั้ง
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (14)
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (16)
First PagePrevious Page
123
Next PageLast Page
1 - 10 (27)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (1719)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (219)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (48)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (212)
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (14)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (100)

วันเด็กแห่งชาติ 2562

12 มกราคม 2562 280ครั้ง
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (19)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (183)
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (11)
First PagePrevious Page
Next PageLast Page
1 - 10 (79)
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (16)

ประมวลกฎหมายอาญา

21 มิถุนายน 2562 123ครั้ง
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (12)

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

15 กรกฎาคม 2563 21ครั้ง
First PagePrevious Page
12
Next PageLast Page
1 - 10 (14)